Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Edvīns Šnore

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1974

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Universitāte, 2013, vēstures doktors

Latvijas Universitāte, 1998, politikas zinātnes maģistrs starptautiskajās attiecībās


Darba vieta:

RigaTV24, raidījuma vadītājs


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Okupācijas muzeja Vēstures un zinātnes komisija - priekšsēdis

Latvijas okupācijas izpētes biedrība - valdes loceklis


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Dzīvokļa īpašumi, , Olaines pagasts, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, , Kuldīga, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, , Rīga, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Brocēnu lauku teritorija, Īpašumā

Būvju īpašumi, , Brocēnu lauku teritorija, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

Dzīvokļa īpašumi, , Olaines pagasts, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, , Kuldīga, Īpašumā


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, Ford Focus, 2005, 2005


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

-nav


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

AS Swedbank, 15000.00 EUR

AS Citadele banka, 3000.00 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav