Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Imants Parādnieks

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1968

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Ģimenes stāvoklis: precējies

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Universitāte, 2014, sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē


Darba vieta:

Latvijas Republikas Saeima, deputāts


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" - valdes loceklis

Biedrība "Hokeja klubs AGNI" - valdes priekšsēdētājs


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Būvju īpašumi, , Rīga, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Rīga, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Motocikls, Suzuki VS800, 1995, 1995


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

819878.15 EUR


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

642657.63 EUR

13414.90 USD


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

1750.00 EUR


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

SIA "Bērnu radošais centrs Pūcīte", 1707.45 EUR, 1200 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

Nordea Banka AB, 884.46 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav