Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Gatis Sprūds

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1980

Dzīves vieta Latvijā: Garkalnes novads

Ģimenes stāvoklis: precējies

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Rīgas Tehniskā universitāte, 2004, maģistra grāds vadības zinātnē


Darba vieta:

Latvijas Republikas Saeima, deputāts


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Nacionālā uzņēmēju padome - konsultatīvās padomes loceklis


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Būvju īpašumi, , Garkalnes novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Garkalnes novads, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, VW Passat , 2009, 2013

Vieglā automašīna, BMW 320, 2003, 2012

Motocikls, YAMAHA XV 535, 1990, 2013


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

590250.92 EUR


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

1138.30 EUR


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

PAPERARY SIA, 2845.74 EUR, 100 gab

MIKROMAKSĀJUMI SIA, 2845.74 EUR, 2000 gab

TWEETBALLOONS SIA, 6402.92 EUR, 4500 gab

CDI SIA, 2845.74 EUR, 100 gab

AHIMASS SIA, 949.06 EUR, 667 gab

INAUDA SIA, 2.85 EUR, 2 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

AS Swedbank, 3557.18 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav