5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"
Statistika


Kandidātu skaits: 39


Dzimums

Vīrieši:2051,3 %
Sievietes:1948,7 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 1230,8 %
31 - 40 gadi: 1435,9 %
41 - 50 gadi: 512,8 %
51 - 60 gadi: 717,9 %
61 - 70 gadi: 12,6 %

Vidējais vecums: 37,6 gadi

Vecākais kandidāts: 66 gadi

Jaunākais kandidāts: 21 gads


Izglītība

Augstākā:

3589,7 %

Vidējā:

410,3 %

Dzīves vieta

Burtnieku novads:

12,6 %

Cesvaines novads:

25,1 %

Ērgļu novads:

12,6 %

Gulbenes novads:

410,3 %

Iecavas novads:

12,6 %

Jūrmala:

25,1 %

Krāslavas novads:

25,1 %

Ķekavas novads:

512,8 %

Madonas novads:

410,3 %

Ogres novads:

25,1 %

Rēzekne:

12,6 %

Rīga:

1333,3 %

Tukuma novads:

12,6 %

Tautība

krievs:

12,6 %

latvietis:

3897,4 %

Ģimenes stāvoklis

cits:

25,1 %

nav norādīts:

1538,5 %

neprecējies (-usies):

410,3 %

precējies (-usies):

1641 %

šķīries (-usies):

25,1 %

Nodarbošanās

cita:

12,6 %

pensionārs:

12,6 %

strādājošais:

3589,7 %

students:

25,1 %5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

Priekšvēlēšanu programma


”POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” ir noteikusi trīs prioritārās darbības jomas.
Veselība
1.	Veselības aprūpe ir valsts prioritāte, un veselības aprūpes jomas budžetam ir jābūt vismaz 5 % no valsts IKP. Veselības aprūpes budžetam ik gadu ir jāpieaug, 2020. gadā sasniedzot vidējos Eiropas Savienības rādītājus attiecībā pret valsts IKP.
2.	Papildu iegūtais veselības aprūpes finansējums ir jānovirza:
•	pacienta līdzmaksājumu samazināšanai (samazinot līdzmaksājuma daļu par vizīti, ārstēšanos slimnīcā, izmeklējumiem, kā arī valsts kompensējamo medikamentu iegādei);
•	veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai (palielinot valsts apmaksāto pakalpojumu apjomu, samazinot rindas pēc valsts apmaksātajiem pakalpojumiem);
•	veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma palielināšanai.
3.	Veicināt efektīvāku medicīnas budžeta izmantošanu:
•	palielināt ģimenes ārstu un ambulatoro pakalpojumu pieejamību, veicot izmaksu efektīvu veselības aprūpi, kas sākas ar ģimenes ārstu, ambulatoro ārstēšanu un tikai nepieciešamības gadījumā ārstēšanos slimnīcā un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
•	izmantot pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu nodrošināšanai, primāri atbalstot pasākumus, kuri vērsti pret mazkustīgu dzīvesveidu, lieko svaru, neveselīgiem uztura paradumiem, tabakas, narkotiku un alkohola lietošanu.

Izglītība, kultūra un sports
1.	Turpināt izglītības sistēmas reformas, nodrošinot izmaksu efektīvu sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu tīkla izveidi.
2.	Turpināt augstākās un profesionālas izglītības jomas reformas, nodrošinot izmaksu efektīvas un starptautiski konkurētspējīgas izglītības iegūšanu.
3.     Veikt izglītības darbinieku atalgojuma palielināšanu.
4.	Veikt zinātnes un pētniecības nozares reformas, sasaistot pētniecisko darbu ar uzņēmējdarbības veicināšanu un valstij būtisko jomu attīstību, darba rezultātu patentēšanu un patentu tirdzniecību. Palielināt zinātnei nepieciešamo finansējumu 1,5 % no IKP.
5.	Nodrošināt sabiedrībai pieejamu sporta infrastruktūru un atbalsta programmas, veicinot sabiedrības iesaistīšanos katrai vecuma grupai atbilstošās sporta aktivitātēs.
6. 	Palielināt valsts atbalstu bērnu un jauniešu interešu izglītības un sporta aktivitāšu veicināšanai.
7.	Kultūras jomā atbalstīt daudzveidību, balstoties uz sabiedrības radošumu un izcilību jaunradē, atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt kultūras pieejamību un plašu sabiedrības līdzdalību.

Tautsaimniecība
1. 	Sekmēt nodarbinātību, nodrošinot atbalsta pasākumus uzņēmumiem, kuri rada jaunas darba vietas un veic ilgstošu bezdarbnieku, kā arī jauno vecāku, aktīvu senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu darba tirgū.
2.	Samazināt darbaspēka izmaksas, uz efektīvākas nodokļu politikas pamata.
3.	Ieviest progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli.
4.	Veicināt lauksaimniecības un mežkopības attīstību, samazinot neapstrādāto lauksaimniecības zemju īpatsvaru. Sekmēt ražojošu lauksaimnieku un mežkopju sadarbību ar zinātniskajām un pētnieciskajām institūcijām.
5. 	Atbalstīt pievienotās vērtības radīšanu koksnes apstrādē, samazināt neapstrādātas koksnes eksportu.
6.     Atbalstīt lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošanu.
7.	Nodrošināt energoefektivitātes pasākumus un pāreju uz vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem.
8.	Uzlabot uzņēmējdarbības vidi – nodrošināt ilgtermiņā prognozējamu nodokļu politiku, samazināt administratīvo slogu, veicināt ēnu ekonomikas un korupcijas apkarošanu. Piedāvāt uzņēmēju vajadzībām orientētus valsts pārvaldes pakalpojumus.
9.	Veicināt pašvaldību aktīvāku iesaisti reģionu attīstībā atbilstoši pieejamajiem resursiem un priekšrocībām sadarbībā ar citām pašvaldībām un iestādēm – piesaistot investīcijas un kapitālu, pilnveidojot infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju labklājību.